098 795 500 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opći uvjeti poslovanja

 

Kojim Sigma projekt j.d.o.o. u skladu sa dobrim poslovnim običajima, zakonskim odredbama i načelu uzajamnosti uređuje poslovne odnose sa naručiteljima/korisnicima usluga.Sigma projekt (u daljnjem tekstu: ''Izvođač'') te pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu:''Naručitelj'') uređuju slijedeće poslovne odnose:

1. Davanja naloga

Naručitelj naručuje a Izvođač zaprima nalog (narudžbu) za izvršenjem radova.Sredstva koja se tom prilikom koriste jesu uobičajena sredstva komunikacije: elektronska pošta, faks poruka, sms poruka, telefonski poziv, usmena komunikacija (nakon dogovora).Naručitelj naručuje uslugu na najprikladniji način a nalog mora biti jasan i nedvosmislen.Po zaprimanju narudžbe Izođač se obavezuje izdati ponudu te obavijestiti Naručitelja o svim bitnim sastojcima postavljenog upita.

1a.Izvršenje

Izvođač ipristupa izvršenju predmeta naloga u dogovorenim rokovima i prema komercijalnim uvjetima konkretne ponude.Ponuda i izvršenje iste je u skladu sa cjenikom te pogodnostima koje su definirane u ponudi.

1b. Karakter ponude

Ponuda koju izdaje Izvođač ima obavezujući karakter za obje strane

1c.Način izvršenja

Naručitelj je ovlašten zatražiti i zaključiti ponudu kao i potpisati radni nalog koji je sastavni dio radnog hodograma Izvođača

2.Obaveza pružanja informacija

Naručitelj i Izvođač se obavezuju uzajamno pružiti sve informacije koje su bitne za konkretan poslovni odnos a kako bi nalog Naručitelja bio ispunjen u skladu sa standardima kvalitete, cjelovite usluge i uzajamnog interesa

3.Dostupnost informacija

Izvođač putem internetske stranice informira Naručitelje.Interetska stranica ima informativan karakter.Konkretan poslovni odnos određuje se konkretnom ponudom.

4.Jamstvo

Izvođač za izvršene radove pruža Naručitelju jamstvo.Opće jamstvo iznosi 1 (jednu) godinu a jamstvo za konkretan ugovorni odnos određeno je ponudom.Za ugrađene materijale  Izvođač ne daje jamstvo već proizvođač/isporučitelj iste.Za radove kod kojih je kvaliteta uvjetovana kvalitetom ugrađenih materijala Izvođač daje uvjetno jamstvo.

5. Valjanost ugovornosg odnosa

Svaki poslovni ili ugovorni odnos Naručitelja i Izvođača mora biti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske/EU ili dobrim poslovnim običajima te ukoliko nije ne proizvodi učinke

6.Plaćanje

1)      Izvođač izdaje račun nakon svakog obavljenog posla

a)      Za jednokratno izvršene usluge, račun izdaje nakon izvršenja usluge

b)      Za periodično izvršene usluge, račun izdaje mjesečno

7.Odgoda termina

 1)      Uslijed izvanrednih okolnosti Naručitelj može odgoditi ugovoreni termin, najmanje 24 sata unaprijed

8.Nadležnost

Naručitelj i Izvođač definiraju uzajamne poslovne odnose sukladno zakonima Republike Hrvatske i Europske Unije.

 

U Zagrebu, ožujak 2017.